روحانی، آمریکا رو ول کن
بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

حالا نه بگیم یا نگیم به بعضی خواسته های دیگران که خلاف عقیده ما است؟


  • مستر صفری

هم نشین من و شما چه کسانی هستند؟!

🏖اگر با ۵ نفر با اعتماد به نفس دوست باشیم
 ششمین نفر خواهیم شد،

📩 اگر با ۵ نفر خوش کلام و خوش صحبت دوست باشیم
ششمین نفر خواهیم شد

💌 اگر با ۵ نفر فرد مودب و با شخصیت دوست باشیم
ششمین نفر خواهیم شد

⛱اگر با ۵ نفر با هوش دوست باشیم
 ششمین نفر خواهیم شد،

💰 اگر با ۵ نفر میلیونر دوستی باشیم
 ششمین نفر خواهیم‌ شد،

📚 اگر با ۵ نفر اهل علم دوست باشیم
 ششمین نفر خواهیم شد،

📉 اگر با ۵ نفر  نادان  دوست باشیم
 ششمین نفر خواهیم شد

✅ مراقب  دوستیهای خودمان باشیم.

هر کدام از ما  شکل کسانی میشویم که بیشترین ارتباط را با او داریم!

♦️ شما شکل چه  کسی و یا چه کسانی هستید؟!

  • مستر صفری

بوسه ای بر باران

آن کس که نداند و نخواهد که بداند
حیف است چنین جانوری زنده بماند!
دوستان عزیز غیر بلاگری
Designed By Erfan Powered by Bayan